y 21 źA˓̔^c鎆̏TCgł

f`oKX|er

A @lZi 788mm x 1091mm j@sEx 1`4950``1000`
70.0kg 200 VK[ 100.00 77.80 41.70 34.50
90.0kg 200 VK[ 122.30 100.00 53.40 44.40
110.0kg 200 VK[ 155.60 122.30 65.00 54.00
135.0kg 100 VK[ 188.90 144.50 80.00 66.50
160.0kg 100 VK[ 222.30 172.30 94.50 78.70
180.0kg 100 VK[ 244.50 194.50 106.20 88.50
A @lZi 788mm x 1091mm j@s 1`4950``1000`
225.0kg 100 VK[ 311.20 244.50 132.80 110.60
265.0kg 100 VK[ 366.70 283.40 156.70 130.30
A @LNi 636mm x 939mm j@sEx 1`4950``1000`
62.5kg 200 VK[ 88.90 66.70 37.30 30.90
76.5kg 200 VK| 111.20 83.40 45.60 37.70
93.5kg 100 VK[ 133.40 100.00 55.60 46.00
XVF2021.05.25@[T136-001]
 @fٗF50
 @