y 21 źA˓̔^c鎆̏TCgł

f`oKX|er

A @lZi 788mm x 1091mm j@sEx 1`4950``1000`
70.0kg 200 VK[ 111.20 88.90 48.40 40.00
90.0kg 200 VK[ 144.50 116.70 62.30 51.60
110.0kg 200 VK[ 177.80 138.90 76.20 63.00
135.0kg 100 VK[ 222.30 172.30 93.40 77.30
160.0kg 100 VK[ 255.60 200.00 110.60 91.60
180.0kg 100 VK[ 288.90 227.80 124.50 103.00
A @lZi 788mm x 1091mm j@s 1`4950``1000`
225.0kg 100 VK[ 355.60 283.40 155.60 128.60
265.0kg 100 VK[ 422.30 333.40 183.40 151.60
A @LNi 636mm x 939mm j@sEx 1`4950``1000`
62.5kg 200 VK[ 100.00 77.80 43.40 35.80
76.5kg 200 VK| 122.30 100.00 53.40 43.80
93.5kg 100 VK[ 155.60 116.70 65.00 53.60
XVF2022.09.01@[T136-001]
 @fٗF50
 @